SETCAD ENH Modülü Tanıtım Videoları

Son videomuz:

 • Bu videoda aşağıdaki konular anlatılmaktadır:
 • Mevcut DWG dosyasındaki noktalardan güzergah hattı oluşturma,
 • Çizimi sadeleştirme, -Mevcut noktaların üzerine some noktalarını koyma,
 • Profil şablonunu oluşturma,
 • ENH tip proje seçimi ve direk yerleştirme,
 • Tip proje hesaplarına göre direkleri düzenleme.

1- Kot noktası hazırlama

Bu videoda aşağıdaki konular anlatılmaktadır:

 • Zemin koordinat sistemi ayarlama
 • Nokta dosyası içeri alma (NCN)
 • Otomatik güzergah hattı belirleme
 • Otomatik profil eğrisi oluşturma
 • Güzergah hattına manuel nokta ekleme
 • Noktalara Z-yükselti değeri girme
 • Manuel güzergah hattı çizme

2- Kot noktası hazırlama 2

Bu videoda aşağıdaki konular anlatılmaktadır:

 • Manuel nokta atma
 • Manuel Güzergah hattı çizme
 • Manuel nokta Z yükselti girişi
 • Otomatik (Online) nokta Z yükselti girişi
 • Güzergaha nokta ekleme
 • Güzergahtan nokta çıkarma

3- Engel ve yan profil ekleme

Bu videoda aşağıdaki konular anlatılmaktadır:

 • Güzergah hattına engellerin girişi
 • Yan profil girişi
  • Şablon eğrisi ile engellerin kontrol edilmesi

4- Proje başlığı hazırlama

Bu videoda aşağıdaki konular anlatılmaktadır:

 • Proje başlığı oluşturma
 • Profil eğrisi oluşturma

5- Direkleri yerleştirme

Bu videoda aşağıdaki konular anlatılmaktadır:

 • Tip proje seçimi
 • Bölge şablonu seçimi
 • Direk yerleştirme
 • Direklerde hataları düzeltme
 • Direk boy ve fonksiyonlarını değiştirme
 • Direk izolatör tertiplerini değiştirme

6- Proje saklama ve açma

Bu videoda aşağıdaki konular anlatılmıştır:

 • ENH projesi saklama
 • ENH Projesi açma

7- Metraj ve Keşif Alma

Bu videoda aşağıdaki konular anlatılmaktadır:

 • ENH Keşif ve metraj çıktısı alma,
 • Farklı birim fiyat kitapçıklarına göre hesaplama
 • Excel çıktısı alma

8- Çizim Formatına Dönüştürme

Bu videoda aşağıdaki konular anlatılmaktadır:

 • ENH projesini çizim formatına dönüştürme
 • Başlık Bilgisi
 • Güzergah hattı, vaziyet planı, direk ve gabari görünüşleri
 • Profil eğrisi, direkler, milimetrik kağıt altlığı
 • Yazıcı ön izleme
 • Direk dağıtım listesi
 • Sehim cetveli
 • Ag-aw hesabı
 • Koordinat listesi
 • Kamulaştırma hesabı
 • Projeyi DWG/DXF saklama ve açma