SETCAD ENH Modülü Tanıtım Videoları

Yeni video: Direk Dağıtım Listesi (3.6.2024)

Bu videoda 54 direkli gerçek bir saha projesinde DDL (Direk Dağıtım Listesi) çıktısının nasıl alındığı gösteriliyor.

Videoda ayrıca Kontrol raporu alma ve direklerin arazide gerçek koordinatlarıyla konumlandırılması da gösterilmektedir.

Setcad hem EDŞ, hem de ENH proje çizimlerinde alışılmışın dışında bir ara yüz imkanı sunuyor.

Bir ENH projesinde aşağıdaki işlemler yapılabilmektedir:

-CAD Çizim ortamı,
-Online haritalar, imar altıkları vb.
-Nokta verisi alma (ncn, dxf, dwg, kml, mif)
-Koordinat dönüşümleri (ITRF-96 3 derece, Ed50, wgs-84 vb.)
-Güzergah hattı oluşturma (Otomatik, manuel, some ve noktaların güzergaha eklenmesi, çıkarılması vb.)
-Engellerin işlenmesi,
-Otomatik profil şablonu oluşturma,
-Tip proje seçimi ve başlık oluşturma,
-Direk, travers ve izolatör tiplerinin belirlenmesi,
-Direk dağıtım listesi,
-Profil şablonu,
-Sehim Cetveli,
-Ag-Aw hesapları,
-Koordinat Listesi,
-Kontroller (amax, aw, akr, ag, ag-aw, up-lift,açı, ag-trvers, amax-travers, %45 T_k, 2 misli buz yükü, direk açıklıkları 2.5 kat kontrolü vb.)
-Birim fiyatlı metraj ve keşif

 

ENH kontrol raporları (amax, aw, akr, ag, ag-aw, up-lift,açı, ag-trvers, amax-travers, %45 T_k, 2 misli buz yükü, direk açıklıkları 2.5 kat kontrolü)

 

SetCAD ENH modülünde hız testi...

Senaryo: 14 direkli 3AWG iletkenli beton direkli bir ENH projesi hazırlama?
Test sonucu: 2 dakikadan daha az.

Bu basit gibi görünen çizimlerin arkasında aslında şu işlemler var:

- Zemin koordinat ayarı (ITRF 96 3°),
- Online harita altlığı,
- ncn dosya import,
- Otomatik güzergah hattı çizimi,
- Otomatik profil şablonu oluşturma,
- Tip proje seçimi,
- Tip projeden direk seçme ve fonksiyonlarını değiştirme,
- Kontrol raporu (Bu henüz tasarım aşamasında. ag, ag-aw, amax, akr, aw ve açı kontrolleri. Uplift, ofset ve 2 misli buz yükü ise çok yakında...)

 • Bu videoda aşağıdaki konular anlatılmaktadır:
 • Mevcut DWG dosyasındaki noktalardan güzergah hattı oluşturma,
 • Çizimi sadeleştirme, -Mevcut noktaların üzerine some noktalarını koyma,
 • Profil şablonunu oluşturma,
 • ENH tip proje seçimi ve direk yerleştirme,
 • Tip proje hesaplarına göre direkleri düzenleme.

1- Kot noktası hazırlama

Bu videoda aşağıdaki konular anlatılmaktadır:

 • Zemin koordinat sistemi ayarlama
 • Nokta dosyası içeri alma (NCN)
 • Otomatik güzergah hattı belirleme
 • Otomatik profil eğrisi oluşturma
 • Güzergah hattına manuel nokta ekleme
 • Noktalara Z-yükselti değeri girme
 • Manuel güzergah hattı çizme

2- Kot noktası hazırlama 2

Bu videoda aşağıdaki konular anlatılmaktadır:

 • Manuel nokta atma
 • Manuel Güzergah hattı çizme
 • Manuel nokta Z yükselti girişi
 • Otomatik (Online) nokta Z yükselti girişi
 • Güzergaha nokta ekleme
 • Güzergahtan nokta çıkarma

3- Engel ve yan profil ekleme

Bu videoda aşağıdaki konular anlatılmaktadır:

 • Güzergah hattına engellerin girişi
 • Yan profil girişi
  • Şablon eğrisi ile engellerin kontrol edilmesi

4- Proje başlığı hazırlama

Bu videoda aşağıdaki konular anlatılmaktadır:

 • Proje başlığı oluşturma
 • Profil eğrisi oluşturma

5- Direkleri yerleştirme

Bu videoda aşağıdaki konular anlatılmaktadır:

 • Tip proje seçimi
 • Bölge şablonu seçimi
 • Direk yerleştirme
 • Direklerde hataları düzeltme
 • Direk boy ve fonksiyonlarını değiştirme
 • Direk izolatör tertiplerini değiştirme

6- Proje saklama ve açma

Bu videoda aşağıdaki konular anlatılmıştır:

 • ENH projesi saklama
 • ENH Projesi açma

7- Metraj ve Keşif Alma

Bu videoda aşağıdaki konular anlatılmaktadır:

 • ENH Keşif ve metraj çıktısı alma,
 • Farklı birim fiyat kitapçıklarına göre hesaplama
 • Excel çıktısı alma

8- Çizim Formatına Dönüştürme

Bu videoda aşağıdaki konular anlatılmaktadır:

 • ENH projesini çizim formatına dönüştürme
 • Başlık Bilgisi
 • Güzergah hattı, vaziyet planı, direk ve gabari görünüşleri
 • Profil eğrisi, direkler, milimetrik kağıt altlığı
 • Yazıcı ön izleme
 • Direk dağıtım listesi
 • Sehim cetveli
 • Ag-aw hesabı
 • Koordinat listesi
 • Kamulaştırma hesabı
 • Projeyi DWG/DXF saklama ve açma

 

Setcad elektrik dağıtım sektörüne özel proje çizim ve hesaplamalar içeren yeni nesil çözüm paketi sunuyor!

Kendi yerli ve milli CAD altyapımız üzerine .NET platformunda geliştirdiğimiz Pln, Edş ve Enh modüllerimiz artık Türkiye'nin farklı bölgelerinde kullanılıyor. Kullanıcılarımızın geri bildirimlerini hızlıca dikkate alarak bazen günlük revizyonlar yapıyoruz.

❔ Tek bir ara yüzden neler yapılabiliyor diye sorarsanız, aşağıdaki maddelerin hepsi diyebiliriz:

✔ Planlama Modulü: (2 boyutlu harita tabanlı çizim ortamı)
-CAD Çizim ortamı,
-Online haritalar, imar altıkları vb.
-Nokta verisi alma (ncn, dxf, dwg, kml, mif)
-Koordinat dönüşümleri (ITRF-96 3 derece, Ed50, wgs-84 vb.)
-Kilometrik metraj ve Keşif (TEDAŞ 2021-2024)

✔ Enh Modulü: (Enerji Nakil Hattı projesi çizimi)
-Güzergah hattı oluşturma (Otomatik, manuel, some ve noktaların güzergaha eklenmesi, çıkarılması vb.)
-Engellerin işlenmesi,
-Otomatik profil şablonu oluşturma,
-Tip proje seçimi ve başlık oluşturma,
-Direk, travers ve izolatör tiplerinin belirlenmesi,
-Direk dağıtım listesi,
-Profil şablonu,
-Sehim Cetveli,
-Ag-Aw hesapları,
-Koordinat Listesi,
-Kontroller (amax, aw, akr, ag, ag-aw, up-lift,açı, ag-trvers, amax-travers, %45 T_k, 2 misli buz yükü, direk açıklıkları 2.5 kat kontrolü vb.)
-Birim fiyatlı metraj ve keşif (TEDAŞ 2021-2024)

✔ Edş Modulü: (Elektrik dağıtım şebekesi çizimi)
-AG/OG/yeraltı/ENH şebeke çizimi (Tüm direk tipleri ve kablo pozları ile)
-Projede mevcut ve yeni şebeke farklarının otomatik keşfe dönüştürülmesi,
-Taslak direk-iletken çizimi,
-Trafo gücü hesabı,
-Trafo kollarındaki direkleri numaralandırma,
-Yayılı yük ekleme,
-Toplu yük ekleme,
-AG/OG Gerilim düşümü hesabı,
-Direk tepe kuvveti hesabı,
-Vektör diyagramları,
-Koordinat Listesi,
-Mevcut/yeni direk listesi,
-Birim fiyatlı metraj ve keşif (TEDAŞ 2021-2024)

Youtube kanalımızda videoları izleyebilirsiniz: https://lnkd.in/dFgSvUFW

Firmanıza özel fiyatlamalar için bizimle iletişime geçebilirsiniz:https://lnkd.in/d599gibx