Edş-Enh-Pln Revizyon Notları

Ver:1.2.0.53 13.6.2024
-MIF export özelliğinde geliştirme yapıldı. (EDŞ)

Ver:1.2.0.52 12.6.2024
-Ag gerilim düşümünde yayılı yük hesabındaki bir sorun giderildi. (EDŞ)
-İletken tespit tipi gösteriminde karşılaşılan bir sorun giderildi. (ENH)
-Travers seçiminde bir üst travers seçimi yapılabilmesi için direk özelllik formuna tolerans girişi eklendi. (ENH)
-Profil şablonu DWG export edildiğinde oluşan direk-iletken temas problemleri giderildi. (ENH)
-Direk Dağıtım Listesinde açıda kullanılan N ve Z direklerinin fonksiyonu KD olarak değiştirildi. (ENH)

Ver:1.2.0.50 5.6.2024
-Direk Dağıtım Listesine ilave kolonlar eklendi. (ENH)
-Üzerinde birden fazla devre bağlı direklerde açı toleransı eklendi. (EDŞ)

Ver:1.2.0.46 3.6.2024
-Direk Dağıtım Listesinin Excel olarak alınabilme özelliği eklendi. (ENH)

Ver:1.2.0.45 2.6.2024
-Tesis durumu değişen direklerde etiket güncelleme problemi giderildi. (EDŞ)

Ver:1.2.0.43 21.5.2024
-Direk seçimindeki bir problem giderildi. (ENH)

Ver:1.2.0.40 21.5.2024
-Direk numaralandırma işleminde trafo listeleme sorunu giderildi. (EDŞ)

Ver:1.2.0.39 21.5.2024
-Güzergah hattına nokta eklemede oluşan bir problem giderildi. (ENH)
-Mevcut-Yeni şebeke farkı tespitinde iletken etiketlerindeki bir problem giderildi. (EDŞ)
-Direk ve iletkenlerde bazen oluşan çift etiket sorunu giderildi. (EDŞ)
-Led armatür eklendiğinde armatür gücü etiket güncelleme sorunu düzeltildi.(EDŞ)

Ver:1.2.0.38 19.5.2024
-Direk tipi hatası durumunda Travers tertibi düz-üçgen seçilemiyordu, düzeltildi. (ENH)
-1/0 demir mesnet tip projelerde Nihayet ve Zaviye direklerinde açı kontrolündeki uyarı sorunu düzeltildi.(ENH)
-1/0 demir mesnet tip projelerde Zaviye direklerinde travers seçimi problemi giderildi.(ENH)

Ver:1.2.0.37 17.5.2024
-Otomatik güzergah çizerken, hatta yakın noktaların güzergaha toplu eklenme özelliği eklendi. (ENH)
-İzolatör tertiplerine 1xVHD ve yok seçeneği eklendi. (ENH)
-ENH'tan planlamaya gönderilirken izolatör sayılarındaki mükerrerlik düzeltildi. (ENH)

Ver:1.2.0.35 12.5.2024
-3AWG tip projelerde iyileştirmeler yapıldı. (ENH)

Ver:1.2.0.34 9.5.2024
-OG gerilim düşümü ve güç kaybı hesabı eklendi.(EDŞ)
-Kabin ve Tr sembollerinde Trafo bilgileri kısmı detaylandırıldı. (EDŞ)
-Direkleri planlamadan getirme tuşu tekrar aktive edildi. (ENH)

Ver:1.2.0.33 2.5.2024
-Gerilim düşümünde karşılaşılan bir problem giderildi. (EDŞ)
-Tip projelerde trafo şablon boyun hesabında revizyon yapıldı. (ENH)
-Sembol eklemede karşılaşılan bir problem giderildi. (ANA MODÜL)
-Çizim formatına dönüşütülen ENH çıktılarının DWG/DXF saklamada karşılaşılan bir problem giderildi. (ENH)

Ver:1.2.0.29 30.4.2024
-Parçalı güzergah çizme ve güzergahları birleştirme (JOIN) özelliği eklendi.(ENH)
-Güzergaha nokta eklemede S_ ve K_ ile başlayan some ve kazık noktalarının eklenmeme sorunu giderildi. (ENH)
-TEXT ve MTEXT edit (düzenleme) işlemlerinde iyileştirme yapıldı. (ANA MODÜL)
-ENH kontrol raporu tamamlandı (amax, aw, akr, ag, ag-aw, up-lift,açı, ag-trvers, amax-travers, %45 T_k, 2 misli buz yükü, direk açıklıkları 2.5 kat kontrolü)
-İletken kategori değişimlerinde oluşan bazı problemler giderildi. (EDŞ)
-OG müşterek tip direk tepe kuvvet hesabında karşılaşılan bazı hatalar düzeltildi. (EDŞ)
-ENH tarafından planlamaya gönderilen direk ve iletkenlerin etiketlerindeki mükerrerlik giderildi. (ENH)
-iletken özelliklerine kilitleme eklendi. Kilitlenen iletkenlerin kesit ve mesafe etiketlerinin açı ve pozisyonu isteğe bağlı olarak sabitlendi. (EDŞ)
-AG ve OG potansların keşfe gelmesi sağlandı. (EDŞ)
-Direk izolatör tertibi değişimleri basitleştirildi ve tüm seçenekler kullanıcıya bırakıldı. (EDŞ),
-Şebeke çizimi genel ayarlara AG beton minimum durdurucu ve nihayet beton tipi belirleme ile OG izolatör sis tipi seçimi özelliği eklendi. (EDŞ)

Ver:1.2.0.28 29.4.2024
-ENH'dan planlama tarafına gönderilen direk ve iletkenlerin mükerrer olma problemi giderildi.(ENH)
-Demir zincir izolatörlü tip proje ag-aw hesaplarındaki hata giderildi.(ENH)
-Çizim formatına dönüştürülen ag-aw hesaplamalarının detay dökümü eklendi. (ENH)
-Direk izolatör tertibi gösterimlerinde iyileştirmeler yapıldı. (ENH)
-Direklerdeki izolatör tertibi seçimi ve değişmi basitleştirildi. (ENH)
-Mevcut-yeni EDŞ projesinde Yeni durumda silinen şebeke elemanlarının keşfe yansımama problemi giderildi. (EDŞ)
-Mevcut-yeni EDŞ projesinde yeni durumda tesis durumu değiştirilen malzemelerin keşfe yansıması sağlandı. (EDŞ)

Ver:1.2.0.26 28.4.2024
-Güzergah hattında Grip (Tutma) noktalarının seçim problemi giderildi. (ENH)
-2 misli buz yükü hesabı eklendi. (ENH)

Ver:1.2.0.25 26.4.2024
-Up-lift kontrolü eklendi. (ENH)

Ver:1.2.0.23 26.4.2024
-Çizim yardımcı araçlardaki bir hata mesajı giderildi. (ANA MODÜL)
-İletken şablon eğrisinde bazı durumlarda direklere yakın oluşan bozulmalar giderildi. (ENH)
-Çizim formatına dönüştürürken alt çıkış traversi olan direklerdeki şablon eğrisi hatası giderildi. (ENH)
-Çizim formatına dönüştürülen profil eğrilerinin DWG saklanıp açıldığında karşılaşılan bir hata giderildi. (ENH)
-ENH profilinden Planlamaya gönder komutundan sonra direk numaralandırması 1'den başlayacak şekilde değiştirildi. (ENH)

Ver:1.2.0.21 24.4.2024
-Direk dağıtım listesi ve Sehim Cetvelinde revizyon yapıldı.(ENH)
-ENH profilde bazı iyileştirmeler yapıldı. (ENH)

Ver:1.2.0.20 24.4.2024
-ENH profilden planlamaya aktarılan direklerde numara eklendi. (ENH)
-Yeni Direk listesinde açılar, Px ve Py değerlerinde hatalı gösterimler düzeltildi.(EDŞ)
-Demontajdan Montaj keşfi Demontaj ve Montaj olarak ikiye ayrıştırıldı. Montaj fiyatından ihzarat düşüldü. (EDŞ)
-İletken bağlantı hata kontrolü konuldu. (EDŞ)

Ver:1.2.0.16 22.4.2024
-Seksiyoner veya branşman olan direklerde ag hesabında karşılaşılan hata giderildi.(ENH)
-Demir mesnet izolatörlü direklerdeki şablon boyu hesabı revize edildi. (ENH)
-Engellerin some harici noktalardan kaynaklı pozisyon hatası giderildi. (ENH)

Ver:1.2.0.15 21.4.2024
-Direk ve pano içinde merkez noktaya çizilmeyen iletkenler gerilim düşümünde dikkate alınacak şekilde revize edildi.(EDŞ)
-İletken kesit ve uzunlukların konumunun en uzun segmentte gösterilmesi sağlandı. (EDŞ)
-LED armatürlere güç etiketi eklendi. (EDŞ)
-LED armatürlerin güçlerini değiştirmek için Toplu Özellik değiştirme formu eklendi. (EDŞ)
-İletken seçildiğinde kesit ve uzunluk etiketlerinin de seçilme özelliği eklendi. (EDŞ)

Ver:1.2.0.14 20.4.2024
-2024 TEDAŞ mavi ve kırmızı birim fiyat güncellemesi yapıldı.(EDŞ)
-Gerilim düşümünde yeni sitemle eklenen armatür güçlerinin hesaba katılması sağlandı.(EDŞ)
-Ayarlar bölümüne LED armatür güç güncellemesi eklendi. (EDŞ)

Ver:1.2.0.13 19.4.2024
-ENH demir tip projelerde direk tiplerine Galvaniz seçeneği de eklendi.(EDŞ)

Ver:1.2.0.11 19.4.2024
-EDŞ projesinde Mevcut katmana sonradan ilave edilen direk ve iletkenlerin "Mevcut duruma eklenenleri güncelle" tuşuna tıklandıktan sonra oluşan problem giderildi.(EDŞ)
-ENH profil bölümünde direk tipi güncelle işleminde oluşan bir hata giderildi.(ENH)
-ENH profil bölümünden Planlamaya gönder komutunda topraklama sembollerinin eklenmesindeki problem giderildi. (ENH)
-Yeni OG, ENH ve TR direk ilavelerinde topraklama sembolünün otomatik eklenmesi sağlandı. (EDŞ)
-Direk özelliklerine tıklandığında tip gösterimindeki sorun giderildi. (EDŞ)
-TR direklerinin güncellenmesi sonrası eklenen malzemelerin silinme problemi giderildi. (EDŞ)

Ver:1.2.0.10 17.4.2024
-MIF (MapInfo Interchange Format) veri importu eklendi. (EDŞ)
-Videodan izleyebilirsniz izle.

Ver:1.2.0.9 16.4.2024
-Toprak ve Tuvanen kablo kanalı çiziminde kablo sayısına göre tip seçimi otomatik hale getirildi, keşfe yansıması sağlandı. (EDŞ)

-Videodan izleyebilirsiniz izle.

Ver:1.2.0.6 15.4.2024
--Prafudr sembolü yerleştirirken poz seçim özelliği eklendi. (EDŞ)
-Armatür eklendiğinde keşfe 2 adet yansıyordu düzeltildi. (EDŞ)
-Trafo direği yerleştirildiğinde bazı standart malzemelerin keşfe otomatik yansıtılma özelliği eklendi. (EDŞ)
-ENH profilde çizilen direklerin planlamaya gönderilmesinde oluşan problem giderildi. (ENH)
-ENH profilden planlamaya gönderilen direklere iletken ve topraklama malzemeleri de eklendi. (ENH)

Ver:1.2.0.5 14.4.2024
-OG Müşterek Tevzi direklerde tepe kuvvet hesabı ve malzeme seçimi revize edildi.(EDŞ)
-Direk özelliklerinde en son kullanılan direk tipi (BETON/DEMİR) hafızaya alınma özelliği eklendi.(EDŞ)
-OG direk özelliklerine Mesnet/Zincir tip proje seçimi, Silikon/Porselen malzeme seçimi ve İletken tespiti seçenekleri eklendi.(EDŞ)

Ver:1.1.0.98 12.4.2024
-AG Durdurucu ve nihayet beton travers seçiminde genel ayarlara opsiyon eklendi.(EDŞ)
-Minimum OG beton direk tipi genel ayarlardan gelmiyordu, düzeltildi.(EDŞ)
-OG müşterek beton D/KD direklerde minimum direk boyu 12 metreye ayarlandı.(EDŞ)

Ver:1.1.0.96 11.4.2024
-2(6.5U-50) gibi çiftli traverslerin malzeme seçimi ve keşfe yansıma problemi düzeltildi. (EDŞ)
-Demir direklerde köşede durdurucu direklerin açıortaya dikilmesi özelliği opsiyonel yapıldı. (EDŞ)
-Müşterek direklerde AG'nin taşıyıcı, durdurucu veya nihayet olma durumlarına göre tepe kuvvet ve malzeme seçimi hesabı revize edildi. (EDŞ)
-Yeni ve mevcut direk listesinde izolatör ve travers listelemedeki problem düzeltildi. (EDŞ)
-Köşe durdurucu direklerde 120 dereceden düşük açılardaki çift travers seçim problemi düzeltildi. (EDŞ)
-İletken tipi güncellemelerde karşılaşılan bir hata düzeltildi. (EDŞ)

Ver:1.1.0.95 8.4.2024
-Trafo ve ayrım direkleri için travers seçimi eklendi. (ENH)
-Direk fonksiyon etiketlerinde güncelleme yapıldı. (ENH)
-Otomatik güzergah çiziminde eklenen kazık noktaları iptal edildi.(ENH)
-Profilde kazık noktalarının olduğu yerler çizgiyle belirgin hale getirildi.(ENH)
-Some bayraklarının bulunduğu noktalarıdaki açılar profile eklendi.(ENH)
-İletken çizerken sadece direklerin seçilmesi sağlandı.(EDŞ)
-İletken çiziminde direklerde sonlandırılan iletkenlerin kesit ve mesafe bilgisi anlık gösterilmesi özelliği eklendi.(EDŞ)
-Profil eğrisinde iletken toprak mesafesinin hesabı revize edildi.(ENH)
-İletken tesipi gevşek bağlı direkte mesafe kontrolü eklendi. (ENH)
-ENH-Planlama sekmeleri arası geçişlerde zoom-pan problemi giderildi. (ENH)
-Planlama bölümüne Armatür,topraklama ve parafudr sembolleri eklendi. Direklere tıklandığında armatür ve topraklama sembollerinin ilişkilendirilmesi sağlandı. Keşfe yansıtıldı.(EDŞ)
-ENH sekmesine manuel kontrol amaçlı DimLinear ölçülendirme komutu eklendi.(ENH)
-ENH direğinin bölgesinin değiştirilmesi özelliği eklendi.(ENH)
-ENH direk özellik formu izolatör, travers ve tesis durumu seçimi gibi ilave özellikler eklenerek revize edildi.(ENH)
-İletken tespiti gevşek bağlı direkte ag hesabı revize edildi(ENH)

Ver:1.1.0.88 2.4.2024
-Tip projelerde aort revizesi yapıldı.(ENH)
-Ag-aw hesaplarına silikon izolatör eklendi.(ENH)

Ver:1.1.0.83 1.4.2024
-BOX'larda topraklamaların keşfe gitmeme sorunu düzeltildi.(EDŞ)
-Aydınlatma hattı gerilim düşümünde revizyon yapıldı. (EDŞ)
-SELECTSIMILAR komutu ile seçilen nesnelerde toplu değişiklik özelliği eklendi. (SETCAD ANA MODÜL)
-ENH kot noktaları için dışardan import edilen noktalarda;
eğer nokta ismi yoksa, güzergaha eklenmiyordu. Güzergah noktası ekleme komutları ile mevcut noktalara tıklandığında,
etrafında text objesi varsa oradan, yoksa kendi otomatik numaralandırma yapma özelliği eklendi. (ENH)
-Güzergah hattına toplu nokta ekleme özelliği eklendi. Linkedin veya Youtube sayfamızdan izleyebilirsiniz. (ENH)
-Seçilen nokta objelerine otomatik isim verme çzelliği eklendi. (ENH)
-ENH tip projeleri için aort değerleri yeniden gözden geçirilerek revize edildi. (ENH)
-3AWG Demir direkli zincir izolatörlü tip projede ag-aw hesabı özelliği eklendi. (ENH)
-Aydınlatma yeraltı kablosunda çelik iletken varsa, güncellenmiyordu. Düzeltildi. (EDŞ)

Ver:1.1.0.82 30.3.2024
-iletkenlerin beton ve demir direğe bağlanma durumlarına göre keşif detaylandırma özelliği eklendi.(EDŞ)
-Direk ve traverslerin büyük aralıklı olma durumuna göre keşif detayında revizyon yapıldı.(EDŞ)
-Saha dağıtım kutusu seçeneklerine Tip-A ve Tip-B eklendi.(EDŞ)
-Aydınlatma yeraltı kablosuna CU/ÇLK topraklama iletkeni ilavesi seçeneği eklendi. Keşfe yansıması sağlandı.(EDŞ)
-ENH direk seçilmediğinde TR sembolü eklendiğinde oluşan hata giderildi.(EDŞ)

Ver:1.1.0.78 28.3.2024
-ENH saklama ve açmadaki problem giderildi. (ENH)
-Genel ayarlara potansların galvaniz olup olmayacağı seçeneği eklendi.(EDŞ)
-AG/OG direklerde potanslı malzeme seçimindeki eksiklikler giderildi.(EDŞ)
-Direk içindeki seçili malzeme pozlarının kopyalanıp başka direğe yapıştırılma özelliği getirildi. (EDŞ)
-Malzeme listesine özel poz satırı eklendi.

Ver:1.1.0.76 28.3.2024
-OG direk tipi belirlemede malzeme listesine izolatör, izolatör demiri ve askı/gergi tertibatı seçimi eklendi.(EDŞ)
-Silikon izolatör seçeneği malzeme keşfine yansıtıldı. Şebeke çizim ayarları bölümünden porslen/silikon seçimi yapılabilmektedir.(EDŞ)
-Direkleri yerleştirirken otomatik direk numaralandırma işlemi eklendi. Ayrıca seçilen direkten başlayacak şekilde numaralandırma özelliği eklendi. 
-Potanslı direklerde tipi yanına (P) işareti eklendi.(EDŞ)
-OG beton direklerde minimum tepe kuvveti özelliği eklendi,(EDŞ)
-Bazı karşılaşılan küçük hata ve sorunlar düzeltildi.(EDŞ, ENH)

Ver:1.1.0.66 27.3.2024
-3AWG Beton direkli tip projede köşede durdurucu travers tipi seçimindeki hata giderildi(ENH)

Ver:1.1.0.65 27.3.2024
-3AWG Beton direkli tip projede köşede durdurucu direk tipi seçimindeki hata giderildi(ENH)
-Direk tepe kuvvet bileşke vektör diyagramında zayıflatılmış cer kuvvetleri gösterildi (EDŞ)
-ENH izolatör ve demiri seçimi yenilendi (ENH)

Ver:1.1.0.61 26.3.2024
-ENH projesi txt dosyası olarak export ediliyordu. Bu revizyonla EDŞ projesi ile birleştirildi, tek bir çizim dosyası içine alındı(ENH)
-ENH'da 3AWG demir zincir izolatör + demir mesnet tipi projeler birleştirildi. Bir birine geçiş yapılmasına gerek kalmadı.(ENH)
-ENH'da tip proje geçişlerinde bölge hafızası, ekran pan-zoom hafızası eklendi. Proje başlıklarının saklanması sağlandı.(ENH)
-Proje çizerken Ag ve Og'de max direk açıklık kontrolü eklendi. Bir evvelki direğe göre aliman kontrolü de eklendi.(EDŞ)
-Manuel güzergah hattı çizme özelliği eklendi.(ENH)
-Planlama ekranında çizilen ENH ve TR direklerinin profil eğrisine aktarımı sağlandı.
-ENH ekranında düzenlenen direklerin planlama ekranına geri gönderilmesi sağlandı.
-Ag gerilim düşümü daha stabil hale getirildi.
-Aydınlatma hatları gerilim düşümü hesabında detaylandırıldı.

Ver:1.1.0.53 21.3.2024
-Trafo gücü hesabı formunda revizyon yapıldı. (EDŞ)

Ver:1.1.0.51 21.3.2024
-Durdurucu/Nihayet travers seçiminde revizyon yapıldı. (EDŞ)

Ver:1.1.0.50 21.3.2024
-Ayarlardaki minimum izolatör değerlerinin malzeme seçiminde dikkate alınması sağlandı. (EDŞ)
-İletkenlere özel mesafe girişi özelliği eklendi (PLN).

Ver:1.1.0.47 20.3.2024
-Mevcut direklerin direk tipi güncelle komutu, çoklu seçim için de geçerli yapıldı (EDŞ).

Ver:1.1.0.46 20.3.2024
-Box sembolü malzeme bağlantısı eski haline getirildi (PLN),
-Mevcut direklerde Space tuşu ile komut yenilemedeki sorun giderildi (PLN),
-Mevcut direkler seçildiğinde sağ tuş menüsünde direk tipi güncelle komutu eklendi. İsteğe bağlı direk tipi ve malzeme listesi güncellemesi yapma özelliği eklendi (EDŞ),
-Gerilim düşümü hesabında bazı düzenlemeler yapıldı ve daha stabil hale getirildi (EDŞ).
-Diğer bazı küçük revizyonlar yapıldı (PLN).

Ver:1.1.0.38 19.3.2024
-Yeni birim fiyat kitabı yüklendi Kırmızı Kitap 2023(PLN)

Ver:1.1.0.37 19.3.2024
-Ana modülde çizgi tipi segmentine ölçekleme özelliği eklendi (SETCAD),
-Abone kofre sembolü eklendi (PLN),
-Bazı set değerlerin hafızaya saklanma özelliği eklendi(PLN),
-dwg saklamada blok dolgu rengi siyahtan ByLayer yapıldı(SETCAD),
-Köşede durdurucu direk hesaplamalarında revizyon yapıldı (EDŞ),
-Direk tepe vektör hesaplama modülünde revizyon yapıldı(EDŞ),
-Gerilim düşümü hesaplarında geliştirmeler yapıldı(EDŞ),
-İletkenlere gevşek bağ özellik girişi eklendi(PLN),
-Yeraltı iletken etiketlerinde sadeleştirme yapıldı(PLN).

Ver:1.1.0.29 15.3.2024
-KML importta yaşanan bir problem giderildi.
-Direk ve iletken etiketlerindeki ilave bilgiler kaldırıldı, mesafeler parametrik yapıldı.
-EDŞ projesinin DWG exportunda yaşanan etiket sorunu giderildi.
-AER iletkenlerin izolatör seçimi revize edildi.
-Direk tepe kuvveti hesaplamada bazı düzeltmeler yapıldı.
-Direk vektör hesabında varsa potans ilave yükü gösterildi.
-Planlama şebeke çizim ayarlarında minimum değerlerde güncelleme yapıldı.

Ver:1.1.0.26 12.3.2024
-İçi boş sembollerde iletkenin sonlandırılması problemi giderildi,
-OG minimum direk boyu parametresi eklendi,
-TR direklerin referans noktası değiştirildi,
-TR direklerde Demontaj + montaj sembol eklendi,
-Taslak iletken çiz komutunda üst üste olan iletkenlerin seçimindeki problem giderildi.

Ver:1.1.0.25 11.3.2024
-OG Müşterek hatlarda kesit gösterimi revize edildi.

Ver:1.1.0.24 11.3.2024
-Direk tepe kuvveti Vektör hesaplamalarının çıktı olarak alınması sağlandı.
-Video linki:https://youtu.be/GsK8_4mJoTc

Ver:1.1.0.23   Tarih: 8.3.2024
TOPLU GÜNCELLEMELER:
-EDŞ export durumunda iletken ve direk etiketlerinde revizyon yapıldı,
-Trafo sembolüne NO, DİREK TİPİ etiketlerine ilave olarak GÜCÜ etiketi de eklendi.
-Armatür sembolüne GÜÇ etiketi eklendi.
-ENH Engellerinde düşey mesafelerdeki gerilim hatası düzeltildi.
-ENH projelerinde vaziyet planında direk tipi yazısı eklendi

Ver:1.1.0.17 8.3.2024
-EDŞ bölümündeki aşağıdaki modüller aktive edildi:
-Toplu Yük girişi,
-Yayılı yük girişi
-Trafo Gücü Hesabı
-AG Gerilim Düşümü Hesabı
-Mevcut Direk ve Travers Listesi
-Yeni Direk ve Travers Listesi
-Direk Koordinat Listesi
-Direk Numaralandırma
Bu bölümlerle ilgili web sayfamızdan yardım videoları izleyebilirsiniz.

Ver:1.1.0.12 4.3.2024
-ENH modülünde 3AWG Demir zincir izolatörlü tip projede revizyon yapıldı.
-Özel kütüphaneye t-12, t-14, t-16, t-18, t-20,gt-12, gt-14, gt-16, gt-18, gt-20 direk tipleri eklendi.

Ver:1.1.0.11 3.3.2024
-ENH modülünde revizyonlar yapıldı.
-ENH Eğitim videolarının tamamı yayınlandı:
web sayfamızdan veya youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.

Ver:1.1.0.10 1.3.2024
-Planlama modülünde direklerde Parafudr seçiliyken keşfe yansımaması problemi giderildi .

Ver:1.1.0.8 25.02.2024
-ENH modülü yan profil özelliği aktive edildi.
-ENH 3. eğitim videosu yayınlandı: https://youtu.be/ugrNl48eS8Y?feature=shared
-ENH kullanım videoları yayınlanmaya başlandı:https://www.setcad.com/setcad-enh/

Ver:1.1.0.7 24.02.2024
-ENH modülü manuel güzergah hattı çiziminde revizyon yapıldı.
-ENH kullanım videoları yayınlanmaya başlandı:https://www.setcad.com/setcad-enh/

Ver:1.1.0.6 22.02.2024
-Ana modülde DWG dosya açma ve saklama özelliğinde lokal klasör kullanımı sağlandı.
-ENH modülünde Zaviye direklerde travers seçiminde revizyon yapıldı.
-EDŞ Modülünde mevcut ve yeni şebeke değişiklikleri keşfe yansıması sağlandı. Videodan izleyebilirsiniz:
https://youtu.be/BEThIiCdnww?feature=shared