Edş-Enh-Pln Revizyon Notları

Ver:1.2.0.5 14.4.2024
-OG Müşterek Tevzi direklerde tepe kuvvet hesabı ve malzeme seçimi revize edildi.(EDŞ)
-Direk özelliklerinde en son kullanılan direk tipi (BETON/DEMİR) hafızaya alınma özelliği eklendi.(EDŞ)
-OG direk özelliklerine Mesnet/Zincir tip proje seçimi, Silikon/Porselen malzeme seçimi ve İletken tespiti seçenekleri eklendi.(EDŞ)

Ver:1.1.0.98 12.4.2024
-AG Durdurucu ve nihayet beton travers seçiminde genel ayarlara opsiyon eklendi.(EDŞ)
-Minimum OG beton direk tipi genel ayarlardan gelmiyordu, düzeltildi.(EDŞ)
-OG müşterek beton D/KD direklerde minimum direk boyu 12 metreye ayarlandı.(EDŞ)

Ver:1.1.0.96 11.4.2024
-2(6.5U-50) gibi çiftli traverslerin malzeme seçimi ve keşfe yansıma problemi düzeltildi. (EDŞ)
-Demir direklerde köşede durdurucu direklerin açıortaya dikilmesi özelliği opsiyonel yapıldı. (EDŞ)
-Müşterek direklerde AG'nin taşıyıcı, durdurucu veya nihayet olma durumlarına göre tepe kuvvet ve malzeme seçimi hesabı revize edildi. (EDŞ)
-Yeni ve mevcut direk listesinde izolatör ve travers listelemedeki problem düzeltildi. (EDŞ)
-Köşe durdurucu direklerde 120 dereceden düşük açılardaki çift travers seçim problemi düzeltildi. (EDŞ)
-İletken tipi güncellemelerde karşılaşılan bir hata düzeltildi. (EDŞ)

Ver:1.1.0.95 8.4.2024
-Trafo ve ayrım direkleri için travers seçimi eklendi. (ENH)
-Direk fonksiyon etiketlerinde güncelleme yapıldı. (ENH)
-Otomatik güzergah çiziminde eklenen kazık noktaları iptal edildi.(ENH)
-Profilde kazık noktalarının olduğu yerler çizgiyle belirgin hale getirildi.(ENH)
-Some bayraklarının bulunduğu noktalarıdaki açılar profile eklendi.(ENH)
-İletken çizerken sadece direklerin seçilmesi sağlandı.(EDŞ)
-İletken çiziminde direklerde sonlandırılan iletkenlerin kesit ve mesafe bilgisi anlık gösterilmesi özelliği eklendi.(EDŞ)
-Profil eğrisinde iletken toprak mesafesinin hesabı revize edildi.(ENH)
-İletken tesipi gevşek bağlı direkte mesafe kontrolü eklendi. (ENH)
-ENH-Planlama sekmeleri arası geçişlerde zoom-pan problemi giderildi. (ENH)
-Planlama bölümüne Armatür,topraklama ve parafudr sembolleri eklendi. Direklere tıklandığında armatür ve topraklama sembollerinin ilişkilendirilmesi sağlandı. Keşfe yansıtıldı.(EDŞ)
-ENH sekmesine manuel kontrol amaçlı DimLinear ölçülendirme komutu eklendi.(ENH)
-ENH direğinin bölgesinin değiştirilmesi özelliği eklendi.(ENH)
-ENH direk özellik formu izolatör, travers ve tesis durumu seçimi gibi ilave özellikler eklenerek revize edildi.(ENH)
-İletken tespiti gevşek bağlı direkte ag hesabı revize edildi(ENH)

Ver:1.1.0.88 2.4.2024
-Tip projelerde aort revizesi yapıldı.(ENH)
-Ag-aw hesaplarına silikon izolatör eklendi.(ENH)

Ver:1.1.0.83 1.4.2024
-BOX'larda topraklamaların keşfe gitmeme sorunu düzeltildi.(EDŞ)
-Aydınlatma hattı gerilim düşümünde revizyon yapıldı. (EDŞ)
-SELECTSIMILAR komutu ile seçilen nesnelerde toplu değişiklik özelliği eklendi. (SETCAD ANA MODÜL)
-ENH kot noktaları için dışardan import edilen noktalarda;
eğer nokta ismi yoksa, güzergaha eklenmiyordu. Güzergah noktası ekleme komutları ile mevcut noktalara tıklandığında,
etrafında text objesi varsa oradan, yoksa kendi otomatik numaralandırma yapma özelliği eklendi. (ENH)
-Güzergah hattına toplu nokta ekleme özelliği eklendi. Linkedin veya Youtube sayfamızdan izleyebilirsiniz. (ENH)
-Seçilen nokta objelerine otomatik isim verme çzelliği eklendi. (ENH)
-ENH tip projeleri için aort değerleri yeniden gözden geçirilerek revize edildi. (ENH)
-3AWG Demir direkli zincir izolatörlü tip projede ag-aw hesabı özelliği eklendi. (ENH)
-Aydınlatma yeraltı kablosunda çelik iletken varsa, güncellenmiyordu. Düzeltildi. (EDŞ)

Ver:1.1.0.82 30.3.2024
-iletkenlerin beton ve demir direğe bağlanma durumlarına göre keşif detaylandırma özelliği eklendi.(EDŞ)
-Direk ve traverslerin büyük aralıklı olma durumuna göre keşif detayında revizyon yapıldı.(EDŞ)
-Saha dağıtım kutusu seçeneklerine Tip-A ve Tip-B eklendi.(EDŞ)
-Aydınlatma yeraltı kablosuna CU/ÇLK topraklama iletkeni ilavesi seçeneği eklendi. Keşfe yansıması sağlandı.(EDŞ)
-ENH direk seçilmediğinde TR sembolü eklendiğinde oluşan hata giderildi.(EDŞ)

Ver:1.1.0.78 28.3.2024
-ENH saklama ve açmadaki problem giderildi. (ENH)
-Genel ayarlara potansların galvaniz olup olmayacağı seçeneği eklendi.(EDŞ)
-AG/OG direklerde potanslı malzeme seçimindeki eksiklikler giderildi.(EDŞ)
-Direk içindeki seçili malzeme pozlarının kopyalanıp başka direğe yapıştırılma özelliği getirildi. (EDŞ)
-Malzeme listesine özel poz satırı eklendi.

Ver:1.1.0.76 28.3.2024
-OG direk tipi belirlemede malzeme listesine izolatör, izolatör demiri ve askı/gergi tertibatı seçimi eklendi.(EDŞ)
-Silikon izolatör seçeneği malzeme keşfine yansıtıldı. Şebeke çizim ayarları bölümünden porslen/silikon seçimi yapılabilmektedir.(EDŞ)
-Direkleri yerleştirirken otomatik direk numaralandırma işlemi eklendi. Ayrıca seçilen direkten başlayacak şekilde numaralandırma özelliği eklendi. 
-Potanslı direklerde tipi yanına (P) işareti eklendi.(EDŞ)
-OG beton direklerde minimum tepe kuvveti özelliği eklendi,(EDŞ)
-Bazı karşılaşılan küçük hata ve sorunlar düzeltildi.(EDŞ, ENH)

Ver:1.1.0.66 27.3.2024
-3AWG Beton direkli tip projede köşede durdurucu travers tipi seçimindeki hata giderildi(ENH)

Ver:1.1.0.65 27.3.2024
-3AWG Beton direkli tip projede köşede durdurucu direk tipi seçimindeki hata giderildi(ENH)
-Direk tepe kuvvet bileşke vektör diyagramında zayıflatılmış cer kuvvetleri gösterildi (EDŞ)
-ENH izolatör ve demiri seçimi yenilendi (ENH)

Ver:1.1.0.61 26.3.2024
-ENH projesi txt dosyası olarak export ediliyordu. Bu revizyonla EDŞ projesi ile birleştirildi, tek bir çizim dosyası içine alındı(ENH)
-ENH'da 3AWG demir zincir izolatör + demir mesnet tipi projeler birleştirildi. Bir birine geçiş yapılmasına gerek kalmadı.(ENH)
-ENH'da tip proje geçişlerinde bölge hafızası, ekran pan-zoom hafızası eklendi. Proje başlıklarının saklanması sağlandı.(ENH)
-Proje çizerken Ag ve Og'de max direk açıklık kontrolü eklendi. Bir evvelki direğe göre aliman kontrolü de eklendi.(EDŞ)
-Manuel güzergah hattı çizme özelliği eklendi.(ENH)
-Planlama ekranında çizilen ENH ve TR direklerinin profil eğrisine aktarımı sağlandı.
-ENH ekranında düzenlenen direklerin planlama ekranına geri gönderilmesi sağlandı.
-Ag gerilim düşümü daha stabil hale getirildi.
-Aydınlatma hatları gerilim düşümü hesabında detaylandırıldı.

Ver:1.1.0.53 21.3.2024
-Trafo gücü hesabı formunda revizyon yapıldı. (EDŞ)

Ver:1.1.0.51 21.3.2024
-Durdurucu/Nihayet travers seçiminde revizyon yapıldı. (EDŞ)

Ver:1.1.0.50 21.3.2024
-Ayarlardaki minimum izolatör değerlerinin malzeme seçiminde dikkate alınması sağlandı. (EDŞ)
-İletkenlere özel mesafe girişi özelliği eklendi (PLN).

Ver:1.1.0.47 20.3.2024
-Mevcut direklerin direk tipi güncelle komutu, çoklu seçim için de geçerli yapıldı (EDŞ).

Ver:1.1.0.46 20.3.2024
-Box sembolü malzeme bağlantısı eski haline getirildi (PLN),
-Mevcut direklerde Space tuşu ile komut yenilemedeki sorun giderildi (PLN),
-Mevcut direkler seçildiğinde sağ tuş menüsünde direk tipi güncelle komutu eklendi. İsteğe bağlı direk tipi ve malzeme listesi güncellemesi yapma özelliği eklendi (EDŞ),
-Gerilim düşümü hesabında bazı düzenlemeler yapıldı ve daha stabil hale getirildi (EDŞ).
-Diğer bazı küçük revizyonlar yapıldı (PLN).

Ver:1.1.0.38 19.3.2024
-Yeni birim fiyat kitabı yüklendi Kırmızı Kitap 2023(PLN)

Ver:1.1.0.37 19.3.2024
-Ana modülde çizgi tipi segmentine ölçekleme özelliği eklendi (SETCAD),
-Abone kofre sembolü eklendi (PLN),
-Bazı set değerlerin hafızaya saklanma özelliği eklendi(PLN),
-dwg saklamada blok dolgu rengi siyahtan ByLayer yapıldı(SETCAD),
-Köşede durdurucu direk hesaplamalarında revizyon yapıldı (EDŞ),
-Direk tepe vektör hesaplama modülünde revizyon yapıldı(EDŞ),
-Gerilim düşümü hesaplarında geliştirmeler yapıldı(EDŞ),
-İletkenlere gevşek bağ özellik girişi eklendi(PLN),
-Yeraltı iletken etiketlerinde sadeleştirme yapıldı(PLN).

Ver:1.1.0.29 15.3.2024
-KML importta yaşanan bir problem giderildi.
-Direk ve iletken etiketlerindeki ilave bilgiler kaldırıldı, mesafeler parametrik yapıldı.
-EDŞ projesinin DWG exportunda yaşanan etiket sorunu giderildi.
-AER iletkenlerin izolatör seçimi revize edildi.
-Direk tepe kuvveti hesaplamada bazı düzeltmeler yapıldı.
-Direk vektör hesabında varsa potans ilave yükü gösterildi.
-Planlama şebeke çizim ayarlarında minimum değerlerde güncelleme yapıldı.

Ver:1.1.0.26 12.3.2024
-İçi boş sembollerde iletkenin sonlandırılması problemi giderildi,
-OG minimum direk boyu parametresi eklendi,
-TR direklerin referans noktası değiştirildi,
-TR direklerde Demontaj + montaj sembol eklendi,
-Taslak iletken çiz komutunda üst üste olan iletkenlerin seçimindeki problem giderildi.

Ver:1.1.0.25 11.3.2024
-OG Müşterek hatlarda kesit gösterimi revize edildi.

Ver:1.1.0.24 11.3.2024
-Direk tepe kuvveti Vektör hesaplamalarının çıktı olarak alınması sağlandı.
-Video linki:https://youtu.be/GsK8_4mJoTc

Ver:1.1.0.23   Tarih: 8.3.2024
TOPLU GÜNCELLEMELER:
-EDŞ export durumunda iletken ve direk etiketlerinde revizyon yapıldı,
-Trafo sembolüne NO, DİREK TİPİ etiketlerine ilave olarak GÜCÜ etiketi de eklendi.
-Armatür sembolüne GÜÇ etiketi eklendi.
-ENH Engellerinde düşey mesafelerdeki gerilim hatası düzeltildi.
-ENH projelerinde vaziyet planında direk tipi yazısı eklendi

Ver:1.1.0.17 8.3.2024
-EDŞ bölümündeki aşağıdaki modüller aktive edildi:
-Toplu Yük girişi,
-Yayılı yük girişi
-Trafo Gücü Hesabı
-AG Gerilim Düşümü Hesabı
-Mevcut Direk ve Travers Listesi
-Yeni Direk ve Travers Listesi
-Direk Koordinat Listesi
-Direk Numaralandırma
Bu bölümlerle ilgili web sayfamızdan yardım videoları izleyebilirsiniz.

Ver:1.1.0.12 4.3.2024
-ENH modülünde 3AWG Demir zincir izolatörlü tip projede revizyon yapıldı.
-Özel kütüphaneye t-12, t-14, t-16, t-18, t-20,gt-12, gt-14, gt-16, gt-18, gt-20 direk tipleri eklendi.

Ver:1.1.0.11 3.3.2024
-ENH modülünde revizyonlar yapıldı.
-ENH Eğitim videolarının tamamı yayınlandı:
web sayfamızdan veya youtube kanalımızdan izleyebilirsiniz.

Ver:1.1.0.10 1.3.2024
-Planlama modülünde direklerde Parafudr seçiliyken keşfe yansımaması problemi giderildi .

Ver:1.1.0.8 25.02.2024
-ENH modülü yan profil özelliği aktive edildi.
-ENH 3. eğitim videosu yayınlandı: https://youtu.be/ugrNl48eS8Y?feature=shared
-ENH kullanım videoları yayınlanmaya başlandı:https://www.setcad.com/setcad-enh/

Ver:1.1.0.7 24.02.2024
-ENH modülü manuel güzergah hattı çiziminde revizyon yapıldı.
-ENH kullanım videoları yayınlanmaya başlandı:https://www.setcad.com/setcad-enh/

Ver:1.1.0.6 22.02.2024
-Ana modülde DWG dosya açma ve saklama özelliğinde lokal klasör kullanımı sağlandı.
-ENH modülünde Zaviye direklerde travers seçiminde revizyon yapıldı.
-EDŞ Modülünde mevcut ve yeni şebeke değişiklikleri keşfe yansıması sağlandı. Videodan izleyebilirsiniz:
https://youtu.be/BEThIiCdnww?feature=shared