Setcad v.3.0.0.2 (10.01.2019) *

 • Boşluk (SPACE) tuşu DYN modu kapalıyken Enter görevi görmüyordu, hata düzeltildi.
 • Komutlarda Enter'e tıklandığında kalan yazıların silinmesi sağlandı.
 • Komut yazı kutusunda açılan listeden mousla seçim özelliği eklendi.
 • Komut satırı ekranın alt tarafına gömülebilir hale getirildi. TextScreen (F2) özelliği de eklendi.
 
 • Komut satırından DYN modu aktif değilken değer girilememe hatası giderildi
 • DynamicInput aktif iken kısayollar çalışmıyordu, eklendi.
  •         'F1  Display Help
  •         'F2  command history
  •         'F3  Toggle object snap mode
  •         'F4  Toggle 3DOsnap
  •         'F5  Toggle Isoplane
  •         'F6  Toggle Dynamic UCS
  •         'F7  Toggle grid mode
  •         'F8  Toggle ortho mode
  •         'F9  Toggle snap mode
  •         'F10 Toggle polar mode
  •         'F11 Toggle object snap tracking
  •         'F12 Toggle dynamic input mode

 

 • HATCH komutunda bir tarama işlemini yaptıktan sonra ENTER tuşu ile komut sonlandırma özelliği eklendi.
 • Hızlı menüden yapılabilen UNDO/REDO komutları , komut satırına da eklendi.
 • Rotate komutunun Reference alt komutundaki hata giderildi
 • LINE nesnesinin grip noktalarından taşınmasındaki hata giderildi
 • OFFSET komutunda girilen değer Enter ile devam edildiğinde oluşan hata giderildi.
 • Array /Polar komutunda Angle To Fill değeri sıfır yapıldığında oluşan hata giderildi.
* Ehya tarafından bildirilen konular.