Lisanslı Versiyon Güncelleme: tıklayın.

SETCAD (2D) Demo Versiyon

SETCAD Deneme Kurulumu indir

Windows 32/64bit
Version 3.0.0.21 (demo)

Güncelleme: 21.08.2019

DWG dosyası okuma ayarları için tıklayın.

Revizyonlar

3.0.0.21 Güncellemeler (21.08.2019)
-Özel çizgi tipi görüntülenme problemi giderildi.
-Seçilen çizim nesnelerinin Çizgi tipi, renk ve kalınlık özellikleri değiştiğinde güncelleme sorunu giderildi.

3.0.0.20 Güncellemeler (18.08.2019)
-ORTHO Modunda OSNAP noktası yakalamada özelliği eklendi.
-IMAGE üzerinde bulunan çizim nesnelerinin seçimindeki problem giderildi.
-Harita modülünde istenen bölgedeki harita karelerinin birleştirilme özelliği eklendi.
-Yazdırmada çizgi tipi ölçeğinden kaynaklanan yavaşlama giderildi.
-BLOCKINSERT nesnelerindeki renk problemi giderildi.
-DXF/DWG import işleminde BLOCK içinde olmayan serbest ATTRIBUTE objelerinin okunması sağlandı.
-ALIGNED DIMENTION yazı offset hesabındaki problem giderildi.
-MTEXT DXF/DWG import, export, edit ve print işlemlerinde geliştirme yapıldı.

3.0.0.19 Güncellemeler (11.08.2019)
-BLOCKINSERT içindeki TEXT objesinin gösterimi sağlandı.
-TEXT ve MTEXT seçim highlight özelliği eklendi.
-DIMENTION TEXT Highlight özelliği eklendi.
-Online seçim performansı artırıldı.
-SPLINE kontrol noktalarındaki görünüm problemi düzeltildi.
-LIST komutu görünümü düzenlendi.
-HATCH objesi için Copy, Scale, Rotate, Explode ve Mirror işlemlerinde düzeltmeler yapıldı.
-ELLIPSE komut satırı işlemleri eklendi.
-Komut satırı işlemlerindeki problem giderildi.

3.0.0.18 Güncellemeler (05.08.2019)

-DWG komplex HATCH objesi okuması eklendi
-Bazı sorunlar giderildi (HATCH alan bulma, ATTRIBUTE özellik güncelleme, BLOCKINSERT ekranda çizim, TEXT EDIT vb) 

3.0.0.17 Güncellemeler (02.08.2019)

-DXF/DWG okumada HATCH nesnesindeki çizim yavaşlığı giderildi. Otomatik alan bulma özelliği düzeltildi.

3.0.0.16 Güncellemeler (01.08.2019)

-DXF/DWG HATCH nesnesi çizimi yavaşlattığından dolayı okumadan çıkarıldı. Hız testleri tamamlandığında eklenecektir.

3.0.0.15 Güncellemeler (01.08.2019)

-DXF/DWG saklamada genel çizgi tipi ölçeği hatası giderildi.
-DXF/DWG saklamada Eliptic yay açıları düzeltildi.

3.0.0.14 Güncellemeler (31.07.2019)

-ZOOM WINDOW problemi düzeltildi.
-Setcad dosyalarının açılmasında oluşan hata giderildi.

3.0.0.13 Güncellemeler (31.07.2019)

Performans
-Büyük çizimlerde 2-3 kat performans hızı artışı sağlandı.
-Nesne görünüm eşiği set değeri 0 yapıldı. Zoom sınırları artırıldı.

Seçim Performansı
-Realtime nesne seçimi ve highlight özelliğindeki yavaşlama giderildi.
-Çok küçük veya çakışık nesne seçimindeki problem giderildi. 
-Seçim kutu büyüklüğü global ayarlardaki değerle eşitlendi. 
-Seçim karesi çizilirken zoom yapıldığında Referans nokta kaybı problemi düzeltildi.
-Angular Dimention seçimindeki aksaklık giderildi.

Semboller
-BLOCKINSERT EXPLODE işleminde içiçe sembol bulunması halinde oluşan problem giderildi. 
-BLOCK için DXF/DWG scale saklama özelliğindeki hata giderildi.

Diğer düzeltmeler:
-DWG/DXF okumada Eliptik Yay eklendi.
-Yeni açılan çizimde daha evvel yüklenen resimler görünmüyordu, düzeltildi.
-Komut satırında daire merkez koordinatı girişindeki hata giderildi.
-Özel çizgi tipi girişindeki hata mesajı düzeltildi.
-TTT metodu ile daire çiziminde daireler içiçe veya kesişiyorsa, hesaplama yapılamıyordu. Aşağıdaki durumlar için bu eksiklik düzeltildi.
-Circle Circle Line
-Circle Circle Point
-Circle Circle Circle
-TTR ve TTT metoduyla daire çizerken Polyline objesinde aynı segment seçildiğinde oluşan problem giderildi.

Yeni Eklenen Özellikler:
-Son açılan dosya dizini geçerli dizin olarak ayarlandı.
-Block içinde BLOCKINSERT barındırma özelliği eklendi.
-Seçim karesi highlight özelliği eklendi.
-Sembol listesinde sembol görünümü 32 pixelden 48 pixele çıkartıldı.
-Grafik kartı çizim sınırları dışına taşan çizimlerdeki hassasiyet problemini gidermek için REGENMOVE komutu eklendi.
-Undo Redo işleminden sonra otomatik REGEN işlemi eklendi.

3.0.0.12 Güncellemeler (15.07.2019) 
-ARC için OSNAP modunda merkez noktası yakalama eklendi.
-TTR (tan tan radius) metodu ile daire çizme özelliği eklendi. (circle-circle, circle-line, line-line)
-TTT (tan tan tan) metodu ile daire çizme özelliği eklendi. Bu özellik aşağıdaki farklı seçenekler için geçerlidir.

  • CCC three circles
  • CCL two circles, one line
  • CLL one circle, two lines
  • CCP two circles, one point
  • CLP one circle, one line, one point
  • LLL three lines
  • CPP one circle, two points
  • LLP two lines, one point
  • LPP one line, two points
  • PPP three points

-TRIM işleminde circle-line ve circle-circle kesişim noktaları için tolerans ayarları güncellendi.

3.0.0.11 Güncellemeler (08.07.2019)
- Klavyedeki numerik tuşlar aktive edildi,
- Seçim işlemlerindeki bazı problemler giderildi,
- Silme sonrası UNDO komutunda oluşan problem giderildi,
- Space tuşuna Enter özelliği eklendi,
- Mouse sağ tuş enter özelliği taşıma ve kopyalama gibi diğer aksiyonlar için de ilave edildi.
- OFSET işlemindeki seçim problemi giderildi.
- Programı kapatma işleminde iptal seçeneği getirildi.
- Zoom sonrası seçim yenileme işlemi otomatikleştirildi,
- Grip taşımada ORTHO modu aktive edildi,
- Grip taşımada mesafe girişi özelliği eklendi,
- DXF Hatch pattern okuma revize edildi,
- Farklı versiyonlarda DWG/DXF  saklama özelliği eklendi (ODA File Converter ile),
- DXF/DWG saklamada Dimention objesi (Lineer, Aligned, Radius, Diameter, Angle ve Ordinate) eklendi
- ORDINATE komutu eklendi (Dimention menüsünde)

- Lisanslı kullanıcıların programı Uninstall sonrası tekrar aktive edilmesindeki sorun giderildi.
- Diğer bazı küçük güncellemeler yapıldı.

3.0.0.10 Güncellemeler
- BLOCK içinde HATCH kenar noktalarının okunmasındaki hata giderildi.

3.0.0.9 Güncellemeler
- A$ öneki olan block filtre sorunu giderildi,
- Insert seçimindeki yavaşlık giderildi, highlight özelliği eklendi,
- Block renk sorunu giderildi,
- Block çizgi tipi sorunu giderildi,
- Çizgi tipi için Global scale factor ayarlama eklendi (Çizgi Tipi formunda),
- Leader okuma eklendi,
- Options renk seçme eklendi,
- DesignCenter dış çizimlerden sembol, layer, ölçü stili ve çizgi tipi alma esnasında sürükle-bırak'a ilave sağ tuş kısayolu eklendi,
- Block edit modunda düzenlemeler yapıldı,
- Block yazdırmada çizgi tiplerindeki hata giderildi.